Експертне обстеження

Прошу видати висновок, щодо готовності підприємств (продовжувати) виконувати роботи з підвищеною небезпекою та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011р.


В додатку до заяви прикріпляється:

Уточнений перелік робіт і об'єктів на які необхідно отримати дозвіл:

Кількість працюючих на заявлені види робіт:

Перелік і кількість машин, мехінізмів, устаткувань, приладів, технологічного транспорту, приймальних споруд, іншого обладнання та будівель:

Адреси будівельних об'єктів, матеріальної бази та виробничих і адміністратичних і побутових приміщень:Я надаю згоду на обробку (реєстрацію) моїх особистих персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".