Про нас

«Карпатський експертно-технічний центр Держпраці»

Державне підприємство «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» ство­рено в 1994 році.

Гордістю та опорою ЕТЦ є висококваліфіковані спеціалісти, які пройшли відповідну професійну підготовку та отримали кваліфікацію технічних експертів. Понад 60 працівників спрямовують свою діяльність за 16-ма напрямками ек­спертизи промислової безпеки та надають 27 видів послуг щодо науково-тех­нічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці підприємств, організацій, закладів усіх форм власності.

Експерти проводять технічну експертизу проектної документації на відповідність нормативним актам з питань охорони праці, технічну діагностику об’єктів котлонагляду, вантажопідіймальних споруд та електроустановок, обстеження та паспортизацію будівель та інженерних мереж, здійснюють сертифікаційні випробовування парових та водогрійних котлів, нафтогазового обладнання, посудин, що працюють під тиском, а також ряд інших послуг.

ДП «Карпатський ЕТЦ» є членом Асоціації незалежних експертів «Укрексперт» та науково-технічної асоціації «Підйомні споруди», отримав сертифікат на систему уп­равління якістю.

Відділи і лабораторії центру обладнані сучасним устаткуванням та вимі­рювальними приладами; тут працюють фахівці, що мають великий досвід ро­боти. Застосування працівниками ДП «Карпатський ЕТЦ» сучасних технічних за­собів дозволяє проводити експертні дослідження обладнання, ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки.

З метою вдосконалення експертної діяльності в питаннях застосування сучасних передових методів та технології контролю стану об’єктів промисло­вої безпеки ДП «Карпатський ЕТЦ» тісно співпрацює з підприємствами Росії та ре­зидентів інших країн на території України, а також з міжнародними контраген­тами із Австрії, Німеччини.

На сьогоднішній день фахівцями Державного підприємства Карпатський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України «контролюється» майже 50 підвісних пасажирських канатних доріг (ППКД), включаючи бугельні канатні витяги, які знаходяться на території Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Черкаської та Київської областей України.

Враховуючи специфіку західного регіону та наявність оздоровчо-екологічних зон на Прикарпатті, зокрема, туристичного комплексу «Буковель», Карпатський ЕТЦ ще у 2004 р.розпочав співпрацю з фірмою Leitner, а згодом у 2005 р. із фірмами Doppelmayr, СКАDО та MultiSkiliftbau.

Згідно з наказом Держгірпромнагляду України №43 від 21.03.2003р. ДП «Карпатський ЕТЦ» надано статус спеціалізованого центру з науково-технічної підтримки державного нагляду у нафтовидобувній галузі.

Держгірпромнагляд України наказом від 14.02.2012р. №29 призначив Державне підприємство «Карпатський експертно-технічний центр» консультативно-методичним центром із застосування Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009р № 1076.

В даний час ведеться робота по визнанню ДП «Карпатський ЕТЦ» органом з оцінки відповідності продукції технічним регламентам , а саме:

  • Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009р № 1076.
  • Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009р № 465.
  • Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009р № 268.
  • Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011р № 35.
  • Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 933.