Корисна інформація

Орієнтовний перелік документів

Документи, що надаються в ДП “Карпатський ЕТЦ” для підтвердження суб`єкта господарської діяльності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки (при обробці деревини):

 1. Заява , Копії Свідоцтво платника податку (ІПН , свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ тощо).
 2. Копія Статут підприємства.
 3. Копії Свідоцтво  про державну  реєстрацію  суб`єкта господарської діяльності.
 4.  Копія Довідка   про включення  в Єдиний  Державний реєстр підприємств і організацій України
 5. Копія паспорта (для підприємців).
 6. Довідка  про кадровий  склад  підприємства, який   підтверджує  відповідність   професійної  кваліфікації підприємства  видам робіт (скільки людей і яких спеціальностей на роботах підвищеної небезпеки: верстатників, кранівників, стропальників, газозварників  і тому подібне).
 7. Копія протоколу навчального закладу по перевірці знань із питань охорони праці керівника  підприємства .
 8. Наказ (Копія)  про створення  постійно-діючої комісії з охорони праці; копії протоколу навчального закладу по перевірці знань з питань охорони праці  голови комісії та  членів  комісії (2 чол) .
 9. Протокол (Копія)  засідання  постійно-діючої комісії підприємства по перевірці знань  з питань охорони праці працівників. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці робітників (на основі протоколу).
 10. Наказ (Копія)  про призначення особи, відповідальної за дотримання правил з охорони праці на підприємстві, копія протоколу навчального закладу перевірки знань  з питань охорони праці.
 11. Наказ(Копія) про призначення особи відповідальної за справний стан  і безпечну експлуатацію електрогосподарства, копія журналу даного підприємства  атестації енергетика, який проходить атестацію не з участю  інспектора — енергетика група, допуску  (ІV, V).
 12. Довідка (Копія) про медогляд працівників.
 13. Наказ про  затвердження інструкцій з охорони праці для робітників  та посадові інструкції  для ІТП, згідно з штатним розкладом.
 14. Перелік  затверджених  інструкцій  з охорони праці  для робітників  та посадові інструкції  для ІТП, згідно з штатним розкладом.
 15. Наказ (Копія)  про   затвердження   положення  про службу охорони праці
 16. (Копія) Положення  про службу охорони праці.
 17. Наказ (Копія) про  затвердження  положення  про навчання, інструктаж  та перевірку знань  працівників з питань охорони праці.
 18. (Копія) Положення  про навчання , інструктаж  та перевірку знань  працівників з питань охорони праці.
 19. (Копія) Журнали  реєстрації  інструктажів  з охорони праці , вступного інструктажу.
 20. (Копія) Протоколи  заміри  опору ізоляції  і опору заземлення
 21. (Копія) Паспорт технічного стану  будівлі.
 22. Довідка про наявність обладнання (перелік — модель, рік випуску, країна виробник)
 23. (Копії) Посвідчення  робітників  про професійну   підготовку.
 24. Копія трудових угод з працівниками або  копії трудових книжок робітників.
 25. (Копія) Відомість видачі засобів індивідуального захисту з підписами робітників  про отримання.

Орієнтовний перелік  документів , що надаються в ДП”Карпатський ЕТЦ”  для підтвердження  суб”єкта  господарської діяльності виконувати  роботи підвищеної небезпеки ( лісосічні роботи та трелювання лісу)

 та експлуатувати  обладнання підвищеної небезпеки при лісозаготівлі

1.Заява .

2.Статут підприємства(копія)  .Свідоцтво  про державну  реєстрацію(копія)  .

3.Свідоцтво платника податку(Копія). Паспорт ( для підприємців)

4.Довідка     про включення  в Єдиний  Державний реєстр підприємств і організацій України або витяг з реєстру (копія)

5. Штатний розклад працівників  лісозаготівельної бригади

6 Список  працівників , які виконують роботи підвищеної небезпеки .

7.Копія протоколу навчального закладу  по перевірці знань з питань охорони праці керівника  підприємства, (або підприємця )

8.Наказ (копія)   про створення  постійно-діючої комісії з охорони праці ; копії протоколу навчального закладу   по перевірці знань з питань охорони праці  голови комісії та  членів  комісії ( 2 чол)

9.Протокол (копія)  перевірки знань  з питань охорони праці   працівників( робітників і майстра лісу )

Або  в разі  неможливості створити  комісію , замість п. 8 і 9– представити Протокол перевірки знань  з питань охорони праці   працівників  бригади ( робітників і майстра лісу) постійно-діючою комісією з питань охорони праці   держлісгоспу, завірений печаткою держлісгоспу , наказ про створення цієї комісії ( по держлісгоспу), копії протоколів  перевірки знань  голови і членів комісії

10. Посвідчення  (копія)  про перевірку знань з питань охорони праці робітників і майстра лісу (на основі протоколу , див п.9)

11.Наказ (копія)  про      призначення  особи , відповідальної  за  дотримання  правил з  охорони праці на підприємстві, копія протоколу  перевірки знань  з питань охорони праці

12. Наказ (копія)  про відповідальних за лісосічні роботи. Копія диплому  про  лісотехнічну освіту , протокол перевірки знань  (за участю  інспектора з охорони праці)

12.Довідка  про забезпеченість лісозаготівельної бригади

13.Довідка про обладнання ( бензопила, її паспорт з інструкцією по експлуатації, ручна лебідка)

14. (копія)  Посвідчення вальників лісу ( лісоруба) 6 розряду, чокерувальників,механізаторів.

15. (копія)  Відомість ( картки) видачі  засобів індивідуального  захисту

16. (копія)  Довідка про медичні  огляди  працівників, про роботи з підвищеною небезпекою.

17. (копія)  Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці, посадової інструкції  майстра лісу.

18. Перелік інструкцій з охорони праці , посадова інструкція майстра лісу.

19. Наказ(копія)   про затвердження   положення  про навчання  і перевірку знань  з  охорони праці ,Положення  про службу охорони праці

20. Дані про  трактор : його  реєстрація, техогляд.(копія)

21. Наказ (Копія)  про відповідального  за технічний  стан  техніки.

22. Копія трудових угод з працівниками або  копії трудових книжок робітників

Перевіряється за місцем розташування:

 • Інструкції з охорони праці , посадова інструкції майстра лісу
 • Положення про навчання  і перевірку знань  з охорони праці.
 • Положення  про службу охорони праці
 • Журнали  реєстрації  інструктажів  з охорони праці , вступного  та інших інструктажів