Основні види діяльності

Основні види робіт та послуг

1. Предметом діяльності Підприємства є:

 • експертиза щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на застосування відповідно до вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • експертиза проектної та конструкторської документації  на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих  об’єктів (у тому числі об’єктів газової промисловості, котлонагляду, підіймальних споруд, ліфтів, вибухопожежонебезпечних, шкідливих, хімічних та нафтопереробних виробництв, об’єктів енергетики), обладнання, виготовлення  машин, устаткування та інших засобів виробництва, (в тому числі придбаних за кордоном) засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;
 • експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації, виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт на об’єктах виробничого та соціально-культурного призначення, інженерних інфраструктурах (в тому числі на магістральних газопроводах і системах газопостачання високого та середнього тиску і споруд на них);
 • експертиза проектів геологічних та маркшейдерських робіт;
 • експертиза планів гірничих робіт гірничодобувних підприємств;
 • експертиза проектів на буріння свердловин;
 • виконання маркшейдерських робіт (на відкритих гірничих роботах);
 • експертиза щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів стану об’єктів, обладнання, машин і механізмів, під час експлуатації яких стався нещасний випадок;
 • експертиза щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів технологічного процесу, під час ведення якого стався нещасний випадок;
 • здійснення експертної оцінки щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів обов’язкових для виконання, в тому числі в нафтогазовому комплексі;
 • розробка і впровадження систем управління якості на підприємствах (організаціях, установах), відповідно до вимог державних стандартів;
 • експертиза проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств, щодо охорони праці та раціонального використання мінеральної сировини;
 • експертиза проектів заходів щодо охорони будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт;
 • експертиза проектів гірничих відводів і схем розробки родовищ твердих, рідинних та газоподібних копалин;
 • експертиза матеріалів на списання запасів корисних копалин;
 • експертиза проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств, нафтових та газових свердловин;
 • експертиза проектів на масові вибухи і на виконання вибухових робіт спеціального призначення;
 • експертиза технологій виробництва вибухо-пожежонебезпечних і шкідливих хімічних речовин;
 • експертиза підприємсвана додержаннявимог законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію , машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки, а також  забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно – правових актів з охорони праці та промислової безпеки  в процесі виконання технічного огляду та\або експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза робочих проектів, робочої документації нових об’єктів виробничого і соціально-культурного призначення, що вводяться в експлуатацію і тих, що реконструюються;
 • експертиза технічних умов та зразків (в тому числі придбаних за кордоном) нових машин, механізмів, устаткування, приладів вимірювання та інших засобів виробництва, нових технологій  на їх введення та виготовлення;
 • експертиза стану будівель, споруд, машин і механізмів;
 • експертиза об’єктів енергетики, електроустановок споживачів, електрообладнання, а також випробувань та вимірювань електрообладнання, електроустановок, електропроводок, кабелів, заземлюючих пристроїв;
 • експертиза, на які видаються документи дозвільного характеру – споруди, будівлі, приміщення, устаткування, обладнання, машини та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга;
 • діагностика та експертне обстеження технічного стану металоконструкцій, зварних швів, заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування, у тому числі об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, технологічних трубопроводів, обертових печей, залізничних ваг, мостів, резервуарів, ємностей, вантажопідйомних споруд, підйомників, ліфтів, атракціонів, будівель, споруд – в межах експлуатації та які відпрацювали нормативні строки;
 • проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт на пристроях та технологічному обладнанні і спорудах, огляд та опосвідчення електроустановок;
 • надання суб’єктам господарювання сервісних послуг, методичної допомоги з питань охорони праці;
 •  сертифікація виробів, устаткування, приладів робіт і послуг;
 • проведення технічних оглядів (випробувань) і технічних обстежень під час експлуатації парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари, гарячої води, підйомних споруд, атракціонів та електроустаткування;
 • паспортизація, проведення технічних оглядів (випробувань) і технічні обстеження (технічне діагностування) під час експлуатації парових і водогрійних котлів, що працюють з робочим тиском менше 0,05 МПа і температурою води менше 115 градусів С;
 • впровадження системи експертної оцінки стану безпеки промислових виробництв, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки і системи управління якістю випробувань (атестація випробувальних і діагностичних лабораторій, апаратури та засобів випробувань і технічного діагностування);
 • видача відгуків, рецензій, узгоджень на проекти правил, стандартів, інструкцій та наукових розробок з охорони праці, охорони надр, проведення геологічних та маркшейдерських робіт, переробки мінеральних ресурсів;
 • проведення державних технічних оглядів великотонажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування ,відповідно до вимог чинного законодавства;
 • надання методичної допомоги суб’єктам господарювання з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, охорони надр і мінеральних ресурсів;
 • атестація зварників та технологій зварювання;
 • організація та проведення навчання (включаючи дистанційне) і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників, а також працівників служб нагляду за безпечним технічним станом будівель та споруд, інженерних комунікацій, тощо;
 • професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників;
 • розробка і виробництво засобів для навчання і підготовки кадрів;
 • надання послуг в галузі навчання та підготовки кадрів для виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • рекламно-видавнича діяльність;
 • розробка і впровадження комп’ютерних інформаційних мереж і баз даних;
 • збір, обробка, друк та реалізація технічної інформації та документації;
 • організація та проведення семінарів, симпозіумів, зустрічей та інших заходів, а також участь у них;
 • науково-виробнича та науково-дослідна діяльність;
 • розробка проектно-конструкторської та технологічної документації, архітектурне та будівельне проектування інженерних споруд і металоконструкцій;
 • постачальницько-збутова діяльність у сфері охорони праці (документація, журнали, плакати, прилади, обладнання, матеріали, спецодяг, засоби індивідуального та колективного захисту, вимірювання, контролю тощо);
 • впровадження системи управління якістю випробувань, апаратури та засобів випробувань і технічних діагностувань;
 • пусконалагоджувальні роботи електротехнічних устаткувань;
 • пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціювання повітря;
 • пусконалагоджувальні роботи холодильних та компресорних установок;
 • пусконалагоджувальні роботи по пуску та вводу в експлуатацію котелень і приладів обліку енергоносіїв;
 • пусконалагоджувальні роботи засобів автоматики об’єктів тепло енергогосподарств  (котельні, теплопункти);
 • пусконалагоджувальні роботи підіймально-транспортного обладнання та їх приладів безпеки;
 • пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання;
 • монтаж, випробовування та наладка устаткування катодного захисту газопроводів від корозії;
 • монтаж електрообладнання житлових, громадських будівель та інших будівель неви­робничого призначення (експертне обстеження блискавозахисту);
 • монтаж та налагодження електрообладнання промислових підприємств, установ, житлових будинків, офісів (пошук блукаючих струмів);
 • перевірка контрольно-вимірювальних і показуючих приладів в процесі їх експлуатації на машинах, механізмах, обладнанні та устаткуванні підвищеної небезпеки;
 • проведення електричних і механічних випробувань захисних засобів та приладів безпеки;
 • проведення паспортизації вентиляційних установок, обстеження, ремонт та чищення димарів ,вентиляційних каналів і дахів будівель та споруд, чищення повітропроводів;
 • прокладання мереж електропостачання та освітлення будівель виробничого призначення;
 • установка газових приладів;
 • установка контрольно-вимірювальних і показуючих приладів;
 • прокладання мереж електропостачання та освітлення житлових, громадських та інших будівель невиробничого призначення;
 • надання послуг в сфері побуту та торгівлі;
 • реалізація індивідуальних засобів захисту працюючих;
 • інжинірингові роботи у будівництві;
 • обстеження (огляд) промислових, громадських та житлових будівель, споруд, металоконструкцій, будівельних конструкцій і мереж, а також оцінка технічного стану, захист, паспортизація;
 • здійснення професійної курсової підготовки працівників;
 • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та інженерно-технічних працівників;
 • проведення санітарно-гігієнічних досліджень та аудитів  факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці і досліджень систем забезпечення нормативних показників виробничого середовища та трудового процесу, оформлення карт умов праці;
 • проведення металографічних аналізів спецсплавів вуглецевих сталей, чавунів, сплавів на алюмінієвій, магнієвій та мідній основах і магнітної металографії;
 • проведення фізико-механічних досліджень та випробувань металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання та проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в’язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаснюванність та інші якісні показники на контрольно – перевірних установках та приладах;
 • проведення робіт по технічному забезпеченню нагляду за будівництвом, реконструкцією, монтажем, пусконалагоджувальними роботами з прийняттям після закінчення на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки — об’єктів підвищеної небезпеки;
 • проведення робіт з профілактики і оцінки ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємствах для цілей державного страхування від нещасних випадків на виробництві;
 • проведення робіт з оцінки та паспортизації будівель та споруд;
 • проведення робіт (як уповноваженої організації) по технічному діагностуванню (експертному обстеженню), з випробувань та опосвідчень (оглядів) з визначенням залишкових ресурсів та можливої подальшої безпечної експлуатації – трубопроводів пари і гарячої води, технологічних трубопроводів, вантажопідйомних споруд, ліфтів, атракціонів, об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів та посудин, що працюють під тиском, газопостачання, які відпрацювали нормативні строки та моніторинг їх стану з застосуванням методів неруйнівного контролю (оптично-візуального та вимірювального, ультразвукового, радіографічного, капілярного, магнітного, магнітно-порошкового, вихретокового,  акустично-ємісійного методів контролю);
 • надання послуг лабораторіями підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям щодо галузей акредитації;
 • проведення робіт по контролю стану елементів енергетичного обладнання та контрольно-вимірювальних і запобіжних пристроїв об’єктів котлонагляду та об’єктів, що працюють  під  тиском, об’єктів газового комплексу;
 • проведення робіт по контролю, опосвідченню (оглядах), експертному обстеженню (технічному діагностуванню) стану газобалонних установок автомобільного транспорту перед їх реєстрацією та при технічних оглядах;
 • проведення робіт по контролю стану та повірці контрольно-вимірювальних приладів систем газопостачання та об’єктів, що працюють під тиском;
 • проведення робіт по контролю стану всіх типів з’єднань та технологічного обладнання: об’єктів котлонагляду, об’єктів газового комплексу, об’єктів хімічного та нафтохімічного виробництва, газопостачання, вантажопідіймальних споруд, підйомників, атракціонів на стадії проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту в межах експлуатації та з закінченим терміном експлуатації;
 • проведення робіт по контролю стану металу металоконструкцій, зварних швів: об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів та посудин, що працюють під тиском, газопостачання, вантажопідіймальних споруд, атракціонів на стадії проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту;
 • розробка та атестація методик, що застосовуються у навчально-методичній роботі центру;
 • розробка та атестація методик, щодо побудови систем управління якості експертних організацій та випробувальних лабораторій, що проводять роботи у сфері державного нагляду за охороною праці;
 • надання методичної допомоги, інформаційне і програмне забезпечення, координація та контроль діяльності навчальних, навчально-методичних закладів, щодо навчальної діяльності з питань охорони праці області;
 • виконання робіт по аудиту, побудові та моніторингу  систем управління охороною праці та промисловою безпекою;
 • виконання робіт щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;
 • наукова та науково-технічна експертиза;
 • розробка Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій  та аварій (ПЛАС) їх експертиза на відповідність вимогам нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;
 • розробка та експертиза проектів декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • виготовлення експлуатаційної документації на парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском, підйомні споруди, технологічні транспортні засоби та інші;
 • проведення досліджень небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях з метою атестації робочих місць;
 • проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, розробка та експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • розробка та експертиза декларацій  матеріально-технічної бази роботодавців (суб’єктів господарювання) вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • роботи по аеродинамічному випробовуванню та паспортизації вентиляційних систем промислових підприємств;
 • сертифікація продукції та послуг;
 • сертифікація імпортної продукції та систем управління;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • проведення спеціального навчання з питань охорони праці (включаючи дистанційне);
 • виконання робіт по аудиту та побудові систем управління промисловою безпекою та здоров’я у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS18000 та іншими версіями;
 • виконання робіт по аудиту та побудова систем управління якістю у відповідності з вимогами ДСТУ ІСО 9001-2009 та іншими версіями;
 • виконання робіт по  аудиту безпечних умов праці та по впровадженню аудиту охорони праці на підприємствах;
 • науково-технічна допомога по створенню, документальному оформленню та сертифікації систем якості підприємств;
 • психофізіологічне обстеження працівників, а також претендентів для виконання робіт з підвищеною небезпекою з метою проведення професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи;
 • проведення робіт структурними підрозділами експертногоцентру відповідно до вимог ІSO/IES 17020-2001, ІSO/IES 17025-2006 тощо;
 • проведення робіт по контролю стану та якості ізоляційних і антикорозійних покрить;
 • діагностика та експертне обстеження газобалонного обладнання, що змонтоване на автомобільному транспорті з обов’язковою оцінкою його технічного стану при проведенні щорічних технічних оглядів;
 • виконання робіт по побудові, впровадженню та функціонуванню структурних підрозділів підприємств відповідно до вимог ІSO/IES 17025-2006;
 • виконання робіт по аудиту роботи  структурних підрозділів підприємств відповідно до вимог ІSO/IES 17020-2001, ІSO/IES 17025-2006 тощо;
 • виконання робіт  аудиту з промислової безпеки та охорони праці;
 • медична практика (психофізіологія);
 • дослідження ідентифікаційних номерів – з використанням фізичних методів контролю з метою встановлення ідентифікаційних  номерів вузлів і агрегатів, якщо неможливо встановити їх під час візуального огляду;

– аудит охорони праці та промислової безпеки на виробництві;

 • співпраця та сумісна розробка нормативно-технічної документації з незалежними асоціаціями, корпораціями, компаніями, тощо, щодо сприяння забезпечення промислової безпеки та охорони праці  на основних виробництвах, об’єктах, машинах, механізмах підвищеної небезпеки відповідних галузей;
 • збір, формування та створення баз даних про технічний стан устаткування та об’єктів, машин, механізмів підвищеної небезпеки та аналіз стану їх виробничої небезпеки;
 • дослідження умов праці та проведення психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору – медична практика (психофізіологія);
 • випробування засобів колективного та індивідуального  захисту запобіганню падіння з висоти;
 • роботи електротехнічної лабораторії з: пошуку місць пошкодження кабелів, випробувань електрообладнання підвищеною напругою, випробування засобів захисту, перевірки та налагодження приборів релейного захисту і автоматики, перевірки автоматичних вимикачів, пристроїв захисного відключення, визначення параметрів заземлювальних пристроїв, тощо;
 • оцінка технічної компетентності випробувальних, вимірювальних та діагностичних лабораторій за вимогами державної метрологічної системи;
 • проведення оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів відповідно до вимог чинного законодавства;
 • технічне обстеження (діагностування стану), експертиза і аеродинамічне випробування придатності та паспортизація систем вентиляції та кондиціювання (контроль стану кратності повітря обігу);
 • надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
 • проведення робіт з хіміко-аналітичного напрямку оцінки гідролізного режиму мінеральних вод;
 • інжинірингові роботи (технагляд) несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд, проведення технічного нагляду за будівництвом будов житлового і громадського призначення, будов виробничого призначення та інженерних систем;
 • надання послуг з експертного обстеження обладнання, машин, механізмів, устаткування, а також будівель, споруд і мереж (теплових, газових, парових та інших) з застосуванням тепловізійного методу контролю.

– забезпечення замовників літературою, журналами, бланками, плакатами;

– методична допомога в розробці інструкцій та положень з охорони праці підприємствам та організаціям;

– тиражування документів, брошур, бланкової продукції;

– організація та проведення семінарів з охорони праці та пожежної безпеки;

– підготовка та випуск інформаційного вісника про стан охорони праці та  профілактику травматизму в області;

–  експертиза обставин та причин виникнення аварій, нещасного випадку або професійного захворювання;

 • державна технічна експертиза безпеки ведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи проектів з проти аварійного захисту гірських гірничих підприємств;
 • огляд, випробування та експертне обстеження обладнання та гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах, а також обладнання гідрогенізаційних процесів , що працює з технологічним середовищем із вмістом водню при температурі вище 260 градС і тиску більше 2.1МПа;

2. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству України.

3. Підприємство здійснює окремі види діяльності на підставі відповідних документів дозвільного характеру, передбачених чинним законодавством України.